سحر نامی آشنا در صنایع رنگ سازی
شرکت مجتمع صنایع رنگ سحر (سهامی خاص) فعالیت خود را از سال 1365 در زمینه تولید و ساخت انواع رنگ های ساختمانی و صنعتی، آغاز نمود، با توجه به شرایط حاکم بر کشور در آن دوره ( نظیر جنگ تحمیلی و تبعات آن)، و حتی سال ها پس از آن، مدیران جوان شرکت، مصمم گردیدند تا همه توان خود را در جهت نیل به اهداف عالیه شرکت، که همانا تولید محصولات با کیفیت مطلوب مطابق با الزامات استاندارد ملی و نیازهای بازار، و جلب رضایت مشتریان خود، به کار گیرند که خوشبختانه تا کنون نیز، با اتکا به نیروی لایزال الهی و تلاش های مستمر، موفق گردیدند

کاتالوگ رنگ سحر کاتالوگ انواع رنگ های تولید شده در شرکت رنگ سحر  

1

2